تلفن: 88918641-3
فکس: 88918644 

ایمیل: info@shayegan.ac.ir

آدرس: 

تهران- خیابان سمیه- بعد از استاد نجات اللهی- نبش کوچه پور موسی- پلاک272